På sidste generalforsamling blev følgende kontingentfastsættelse vedtaget på bestyrelsens anbefaling, således at kontingentet for sæsonen 2017 ser sådan ud:

  • Seniorspillere kr. 500,-
  • Juniorspillere kr. 300,-
  • Familiekontingent kr. 1200,-

Er man fyldt 18 år inden 1. januar 2018, er man senior. Familiekontingentet på kr. 1.200 dækker kontingent for begge forældre og alle deres børn, som ikke er fyldt 18 år 1. januar 2018.
I forhold til tennisklubbens faciliteter, herunder trænings- og turneringstilbud, findes næppe bedre tilbud i dronningeriget!

Kontingentet bedes indbetalt inden 1. maj 2018, og først når betalingen er registreret, vil man have mulighed for at booke baner. Hvis man allerede har et medlemsnummer kan man indbetale kontingent på vores konto i sparekassen hvor man oplyser sit medlemsnummer som reference ved indbetaling på
Reg. nr. 6110  konto nr. 4860448199

Nye medlemmer Af praktiske årsager (bl.a. indberetning til Dansk Idrætsforbund) bedes nye medlemmer sende følgende data til klubbens kasserer:

  • fødselsdag- og år
  • postadresse
  • mailadresse
  • mobil nr.

Når dette er registreret i vor database vil det nye medlem modtage et medlemsnummer, der anvendes som reference i forbindelse med kontingent indbetaling.